Mijn volledig werk, zowel mijn schilderkunst als de vidéoperformances, heb ik altijd gewijd aan de natuur, voornamelijk in het verlangen naar een diepzinnige ontmoeting van ziel tot ziel.

Men zou zo kunnen zeggen zoals een hand reikt naar dat andere dat zo anders is en toch zo verwant, om een toenadering te verwezenlijken die als het ware erotisch is. Hoe dan ook bestaat de mogelijkheid om zich te verbinden of zelfs samen te smelten?

 

Tout mon travail, que ce soit en peinture, vidéo ou performance, a toujours été dédié à la nature, plus particulièrement au désir d’une rencontre profonde d’âme à âme.

C’est comme une main tendue vers cet autre si différent et pourtant si parent, afin de réaliser une approche pour ainsi dire érotique. Qu’en est-il de la possibilité de se relier ou même de se fondre?

Home